Img

EC15HCB - TEAM 02 - 1542073 - Nguyễn Minh Phương


Chào mừng các bạn đến với website Thương Mại Điện Tử của nhóm EC15HCB-Team02. Website được thành lập bởi đội ngũ sinh viên chuyên nghiệp của trường ĐH Khoa học Tự Nhiên TP. HCM.

Thông tin cá nhân thành viên

 • Giới thiệu bản thân

  ************************
  Img

  * Họ tên: Nguyễn Minh Phương
  * MSSV : 1542073
  * Email : 1542073@student.hcmus.edu.vn
  * Ngày sinh: 12 - 07 - 1993
  * Phone : +841668.688.827
  * Địa chỉ: Bắc Trà My - Quảng Nam

 • Các môn đang theo học

  *****************************
  Mã MH Tên môn học Giảng viên
  CT504 Phân tích thiết kế PM Nguyễn Sơn Hoàng Quốc
  CT506 Quản lý quy trình PM Ngô Huy Biên
  CT522 Các công nghệ lập trình hiện đại Ngô Ngọc Đăng Khoa
  CT224 Thương mại điện tử Lương Vĩ Minh
  TL005 Tâm Lý Học Nguyễn Chí Trung
 • Các môn đã học

  ********************
  Mã MH Tên môn học Giảng viên
  CT005 Lý Thuyết Đồ Thị Bùi Tiến Lên
  CT203 Hệ Quản trị CSDL Tuấn Nguyên Hoài Đức
  CT305 Khai thác DL và UD Lê Ngọc Thành
  CT406 Thống kê máy tính và UD Đặng Trần Minh Hậu
  CT502 Nhập môn công nghệ PM Ngô Ngọc Đăng Khoa
  CT523 Lập trình ứng dụng java Hồ Tuấn Thanh
  CT604 Mạng máy tính nâng cao Lê Ngọc Sơn
  NN103 Anh Văn 3 Hồ Ngọc Tuyền
  NN104 Anh Văn 4 Hồ Ngọc Tuyền
  VL014 Vật Lý A3 Thầy Thanh
Web hosting by Somee.com